Missioon Vaikuntha

Vaikuntha Info missioon on luua ja jagada “vaikuntha” e. takistamata olemise seisundilist kogemust. Häirimata olemise seisund tähendab terve enda tähelepanu harmooniat kogu enda kogetava kogemusega.

Iidsed ja lihtsad praktikad nagu tee, vaikus, meditatsioon, hääl, tants ja tundlikkus toetavad hetkes selle seisundi loomist, mis harjutab ennast olema rahulolevamas kontaktis enda hetkel kogetava kogemusega. Mida sügavam on rahulolev kontakt enda hetke kogemuse kogemisega – seda kvaliteetsemaks muutuvad valikud, otsused, kogu mõtlemise protsess, suhtlemine ja interaktisoonid teistega.

VAIKUS – Eesti keeles – vaikne-olu, helide, häälte, müra (täielik) puudumine
VAIKKU – Soome murretes – vägi, efektiivsus, mõjusus
VAIKUTTAA – Soome keeles – mõju, mõju avaldama, mõjusus
VALTAKUNTA – Soome keeles – kuningriik, maailm

वैकुण्ठ e.
VAIKUNTHA – Saṃskṛtam e. Sanskriti keeles:      Vai – ilma & Kuntha – ärevus / takistus

e. ärevuseta, takistamata, häirimata olemine

Vaikuntha sümboliseerib enda sise-maailmade harmoonilisest ühendusest lähtuvat sünergeetilist eksistentsi, mis avaldub enda seesmise vaikuse avardamise ja süvendamise kaudu.