Vaikuntha missioon on toetada inimesi õppida tundma ja kehastama Enda terviklikkust.

Resonantsi põhimõtte kohaselt peaks piisama 0.05% planeedi inimeste (~40 miljoni inimese) jõudmisest teatava Enda terviklikkuse kehastamiseni, et lülitada kogu kollektiiv-teadvuse väli järgmisele tasandile.

Enda terviklikkuse tundma õppimise ja kehastamise teekond
sisaldab endas (muu seas) kogemuslikke vastuseid küsimustele:

“Kuidas teha rahu ja olla vähem häiritud enda elu kogemusest?”
“Kuidas tunda enda tervet keha?”

Enda terve keha tundma õppimise teekond sisaldab (muu seas ka) Enda varjatud võimete ja annetega tutvumist.

Teadlikkuse kasvatamine

enda (keha) siin olemise suhtes

&

Takistuste eemaldamine

e.

Väljakutsete vastuvõtmine

e.

Välja kutsetele vastamine

Kuna see väli, millest väljakutsed lähtuvad, ei ole midagi muud kui elu ise – kõnetab järgnev vastamist eluvälja kutsetele viisil, mis lähtub enda (keha) siin olemisest.

e.

Enda elu kutse

e.

Elu kutse elada enda elu endana

Kuidas kasvatada teadlikkust enda siin olemisest? 

&

Kuidas võtta vastu kogu enda siin olemisest lähtuv kogemus?

Nõustamine neile, kes ei usalda nõustajaid

Anonüümne tunnistus korduvkliendilt:
“Pärast vestlemist Jaaniga (pool aastat, iga kahe nädala tagant) kadus minu 20-25 aastat kestnud küünte närimise harjumus ja ärevus. Nüüd on pool aastat vahet olnud Jaaniga kohtumisest, aga küüned on endiselt korras ja vana harjumus kadunud.”

Märksõnad:
Ausus & aus olemine, kaastunne & empaatia e. osadustunne – Enda elus olemise suhtes.